Rezervacijos atšaukimas
Atšaukimo sąlygos
Jūs galite atšaukti rezervaciją per 24 valandas nuo užsakymo arba likus nemažiau kaip 30 dienų iki turo datos, kad gautumėte gauti kompensaciją.

Datos ar/arba laiko pakeitimas
Jūs galite keisti savo turo datą ar laiką likęs nemažiau kaip 72 valandų iki turo pradžios.

Turo su pakeista data arba laiku atšaukimas
Jūs galite atšaukti jau pakeistą rezervaciją per 24 valandas nuo pirminio užsakymo arba likus nemažiau kaip 30 dienų iki turo pirminės datos, kad gautumėte gauti kompensaciją.

Jei užsakymas atšaukiamas vėliau nei 30 dienų (arba 24 val.) iki išvykimo, turo organizatorius turi teisę apmokestinti visą kelionės kainą.

I Paslaugų teikimo sąlygos I Kitos sąlygos I Rezervacijos atšaukimas I Kontaktai I

© 2020 WET WEIM ADVENTURE COMPANY, yo!